Filtruj

Marka

Rodzaj certyfikatu

Certyfikaty:

Deklaracja właściwości użytkowych - drzwi klatkowe

Pobierz

Deklaracja właściwości użytkowych - drzwi PPOŻ

Pobierz

Izolacja akustyczna 34 dB raport z badania - drzwi klatkowe

Pobierz

Izolacja akustyczna 44 dB raport z badania - drzwi klatkowe

Pobierz

KOT krajowa ocena techniczna - drzwi PPOŻ

Pobierz

Odporność na włamanie RC2 świadectwo badań - drzwi klatkowe

Pobierz

Aprobata techniczna ITB - drzwi wewnętrzne Premium

Pobierz

Deklaracja właściwości użytkowych - drzwi wewnętrzne Premium

Pobierz

Deklaracja właściwości użytkowych - drzwi Optimo

Pobierz

Aprobata techniczna ITB - drzwi Optimo

Pobierz

Deklaracja właściwości użytkowych - drzwi zewnętrzne standard przylgowe pełne 78 mm, skrzydło 90 cm

Pobierz

Deklaracja właściwości użytkowych - drzwi zewnętrzne Thermo Wood przylgowe pełne 78 mm, skrzydło 90 cm

Pobierz

Etykieta CE - drzwi zewnętrzne standard przylgowe pełne 78 mm, skrzydło 90 cm

Pobierz

Etykieta CE - drzwi zewnętrzne Thermo Wood przylgowe pełne 78 mm, skrzydło 90 cm

Pobierz

Odporność na włamanie RC2 świadectwo badań - drzwi zewnętrzne Thermo Wood przylgowe szklone 78 mm, skrzydło 90 cm

Pobierz

Przenikalność cieplna świadectwo badań - drzwi zewnętrzne standard przylgowe pełne 78 mm, skrzydło 90 cm

Pobierz

Przenikalność cieplna świadectwo badań - drzwi zewnętrzne standard przylgowe pełne 78 mm, skrzydło 97 cm

Pobierz

Przenikalność cieplna świadectwo badań - drzwi zewnętrzne Thermo Wood bezprzylgowe szklone 90 mm, skrzydło 90 cm

Pobierz

Przenikalność cieplna świadectwo badań - drzwi zewnętrzne Thermo Wood przylgowe pełne 78 mm, skrzydło 90 cm

Pobierz

Przenikalność cieplna świadectwo badań - drzwi zewnętrzne Thermo Wood przylgowe szklone 90 mm, skrzydło 90 cm

Pobierz

Wodoszczelność i przenikalność powietrza świadectwo badań - Thermo Wood przylgowe szklone 78 mm, skrzydło 90 cm

Pobierz

KOT krajowa ocena techniczna - drzwi klatkowe

Pobierz

Odporność na włamanie RC3 świadectwo badań - drzwi wewnątrzklatkowe

Pobierz

Wodoszczelność i przenikalność powietrza świadectwo z badań - drzwi zewnętrzne bezprzylgowe szklone 90

Pobierz

Atest Higieniczny

Pobierz