Rozwijamy się dzięki funduszom unijnym: stawiamy na nowe technologie i ekologię!

Rozwijamy się dzięki funduszom unijnym: stawiamy na nowe technologie i ekologię!

05.02.2021

Barański to firma z tradycjami. Nasze przedsiębiorstwo wywodzi się „klasycznej” działalności stolarskiej i pielęgnuje najlepsze wzorce tej profesji. Jednocześnie mamy świadomość zmieniających się standardów, dlatego staramy się nieustannie rozwijać i udoskonalać swoje projekty. Obserwujemy trendy i analizujemy oczekiwania klientów, by móc dostarczać produktów, które możemy śmiało zaliczyć do jednych z najlepszych na rynku.

W rozwoju firmy pomagają nam fundusze unijne. Umożliwiają one zarówno tworzenie innowacyjnych rozwiązań, ściśle powiązanych z głównym obszarem naszej działalności, jak i dostosowanie firmowej infrastruktury do wymagań projektowania i budownictwa ekologicznego. To dla nas szczególnie cenne, ponieważ jako firma wywodząca się z zielonych Mazur dobro przyrody zawsze uznawaliśmy za jedną z wartości nadrzędnych. Środki unijne ułatwiają nam też utrzymanie płynności finansowej i zapewnienie miejsc pracy w trudnych czasach pandemii COVID-19.

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój oraz Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Oto obszary, w których fundusze europejskie pomogły nam rozwijać działalność:

Inteligentny rozwój

fundusze europejskie

Nasz nowy projekt: innowacyjne drzwi wewnętrzne o unikalnych parametrach

W ramach perspektywy na lata 2014–2020 otrzymaliśmy z Unii Europejskiej 6 336 000 zł dofinansowania na projekt o łącznej wartości 16 848 540 zł. Środki zostały przyznane z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na działania z zakresu wsparcia wdrożeń wyników prac badawczo-rozwojowych (B+R).

Przedmiotem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu: udoskonalonych drzwi wewnętrznych o unikalnych parametrach. To efekt naszych prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych samodzielnie oraz we współpracy z podwykonawcami.

Naszą nowatorską technologię zabezpieczyliśmy zgłoszeniem patentowym nr P.413216, dotyczącym wynalazku o nazwie „Sposób wytwarzania skrzydła drzwiowego wewnętrznego o zwiększonych parametrach użytkowych”.

Dlaczego w ogóle postanowiliśmy podjąć pracę nad innowacjami w tym zakresie? Kluczowe powody były trzy:

  • rozmowy z obecnymi klientami i wsłuchiwanie się w ich oczekiwania,
  • rozmowy z naszymi przedstawicielami handlowymi, którzy śledzą rynkowe trendy,
  • obserwacje sektora stolarki otworowej, silnie uzależnionego od branży budowlanej.

W ten sposób zebraliśmy informacje, które stanowiły impuls do podjęcia prac B+R nad nowym rozwiązaniem. Nowy produkt zostanie wprowadzony na rynek dynamicznie rozwijającej się branży stolarki otworowej i przyczyni się do ugruntowania pozycji naszej marki.Prace badawczo-rozwojowe prowadzimy w naszej nowej hali Optimo

Prace badawczo-rozwojowe prowadzimy w naszej nowej hali Optimo

Innowacyjność naszego projektu opiera się przede wszystkim na unikatowej konstrukcji i starannie dobranych surowcach, które odpowiadają za wytrzymałość mechaniczną drzwi. Dzięki tym czynnikom nowy produkt firmy Barański będzie wyróżniał się na tle najlepszych nawet konkurencyjnych rozwiązań na rynku europejskim pod względem:

  • odporności na zmienne warunki klimatyczne,
  • zmniejszonej masy.

Właściwa realizacja projektu i wdrożenie wyników prac B+R wymaga inwestycji w budowę hali produkcyjnej, a także zakupu specjalistycznych maszyn i materiałów niezbędnych do produkcji drzwi. Bez wsparcia z funduszy unijnych finalizacja tego przedsięwzięcia byłaby znacznie trudniejsza.

Fotowoltaika

unijne dotacje

Stawiamy na OZE. Dzięki dotacjom unijnym zbudowaliśmy elektrownię fotowoltaiczną

Dofinansowanie z Unii Europejskiej umożliwiło nam również budowę elektrowni fotowoltaicznej. To przedsięwzięcie bliskie naszemu sercu, ponieważ wiąże się z wymiernymi korzyściami dla środowiska. Upowszechnienie odnawialnych źródeł energii wydatnie przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz szkodliwych substancji, emitowanych w procesie produkcji prądu z paliw kopalnych.

Pełna nazwa projektu brzmi: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej 910 kW oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych w miejscowości Babięty Wielkie”. W ramach środków unijnych na jego realizację otrzymaliśmy 3 688 620,38 zł. To ponad połowa łącznej wartości przedsięwzięcia, która wyniosła 6 913 011,69 zł.Instalacje fotowoltaiczne

Dzięki elektrowni fotowoltaicznej ograniczamy emisję gazów cieplarnianych i przyczyniamy się do ochrony środowiska

Instalacje fotowoltaiczne powstały na działce w miejscowości Babięty Wielkie w gminie Susz. Prace zostały rozpoczęte 22 kwietnia 2019 r. i zakończone 30 czerwca 2020 r. Dzięki elektrowni fotowoltaicznej firma Barański zyskała nie tylko dodatkową zdolność wytwarzania energii elektrycznej z ekologicznego źródła o mocy 910 kW, ale również przyczynia się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla o 318,814 mg w skali roku.

Program operacyjny Polska Wschodnia

Fundusze Europejskie Polska Wschodnia

Rozwijamy się i zapewniamy miejsca pracy dzięki dofinansowaniu z UE

Środki unijne pomogły nam również w zabezpieczeniu płynności finansowej i wsparły naszą bieżąca działalność w trudnych czasach pandemii COVID-19. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 385 735,80 zł. Pieniądze zostały przyznane w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia i działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy.Fundusze unijne

Fundusze unijne przyczyniły się do zabezpieczenia naszej płynności finansowej oraz miejsc pracy w naszej firmie

Z przyznanego dofinansowania skorzystaliśmy nie tylko jako polska firma, ale również jako tworzący ją pracownicy i ludzie. Pandemia naraziła na szwank wiele przedsiębiorstw i przyczyniła się do redukcji wielu etatów w skali kraju. Za sukces poczytujemy sobie fakt, że dzięki dobrej kondycji spółki Barański oraz wsparciu ze środków publicznych możemy sprawnie funkcjonować na rynku i konkurować z najlepszymi europejskimi firmami w branży.

Innowacyjna technologia wytwarzania drzwi zewnętrznych

PRODUCENT DRZWI "BARAŃSKI" Spółka jawna Ignacy Barański i Zbigniew Barański realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Innowacyjna technologia wytwarzania drzwi zewnętrznych drewnianych poprawiająca parametry użytkowe gotowego wyrobu”

Celem projektu jest wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania znacząco ulepszonych w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów – drzwi drewnianych zewnętrznych.

Wartość projektu: 25 192 834,94 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 9 775 219,20 zł

Podobne porady