Misją firmy jest

  • umacnianie pozycji rzetelnego, solidnego i niezawodnego partnera dla Klienta i Pracownika
  • tworzenie najwyższych standardów jakości w branży stolarki drzwiowej w kraju i zagranicą zgodnie z wymaganiami normatywnymi i prawnymi
  • ciągłe podnoszenie jakości usług i kwalifikacji naszej kadry oraz obsługi partnerów biznesowych
  • innowacyjność stosowanych rozwiązań i materiałów w odpowiedzi na wymagania Klientów
  • prowadzenie ciągłych inwestycji związanych z rozwojem parku maszynowego, prac badawczych i wzornictwa we współpracy ze światem nauki i sztuki
  • zaspakajanie potrzeb Klientów pod względem jakości i funkcjonalności, dając im możliwość tworzenia własnego, indywidualnego i niepowtarzalnego stylu w myśl firmowego hasła „drzwi nowych możliwości…