Fundusze Europejskie

Fotowoltaika

Fundusz Europejski

Inteligentny Rozwój

Fundusz Europejski Logo

Beneficjent

PRODUCENT DRZWI "BARAŃSKI" SPÓŁKA JAWNA IGNACY BARAŃSKI I ZBIGNIEW BARAŃSKI

realizuje projekt pn.:


„Implementacja w przedsiębiorstwie PRODUCENT DRZWI "BARAŃSKI" wyników prac B+R celem wdrożenia innowacyjnych drzwi wewnętrznych o unikalnych parametrach”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 3.2.1


Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnych drzwi o unikalnych parametrach, będących rezultatem prac B+R przeprowadzonych samodzielnie oraz zleconych przez Beneficjenta.

Efektem projektu będzie wdrożenie wyników prac B+R, które pozwolą zaoferować na rynku produkt przeznaczony dla budownictwa o podwyższonych parametrach użytkowych. Wdrożenie nowatorskiej technologii przyczyni się do produkcji innowacyjnych drzwi wewnętrznych o lepszych parametrach użytkowych.


Wartość projektu : 16 848 540,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich : 6 336 000,00 PLN

Projekt realizowany w okresie 1.02.2018 – 31.03.2019r.
Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od
Managera ds. inwestycji tel. +48 607 511 499 z.jasinski@baranskidrzwi.pl